White Teapot, White Vase, & White Lilies

045 NEW “White Teapot, White Vase, & White Lilies”, 24- x 36- (framed), acrylics on canvas $695.jpg

“White Teapot, White Vase, & White Lilies”, 24″ x 36″ (framed), acrylics on canvas (#045)

Advertisements